Homeopati - En utbildning för Dig!

Skolan drivs av Gert Eselböck som har undervisat i homeopati i mer än 30 år och utbildat många kända homeopater i Norden.

Studieplanen är resultatet av en mångårig verksamhet inom homeopatisk behandling och undervisning och är även riktningsgivande för bland annat KAMs rekommendationer.

Väldigt mycket är skrivet om homeopati, den homeopatiska litteraturen av idag skulle kunna fylla ett stort bibliotek. De flesta böcker är dock skrivna på ålderdomlig tyska och satta i frakturstil, vilket gör dem svåra att använda för moderna läsare. Samtidigt är kunskapen om homeopati grundad på dessa arbetens språk och tankar och därför är det viktigt att översättningen bevarar den ursprungliga ordalydelsen.

Gert Eselböck med tyska som modersmål har översatt, sammanställt och utgivit en Materia Medica på svenska. Materia Medica Prima som den heter, utgör en central del av den utbildning och undervisning vi har. Han har även skrivit en handbok i homeopatisk teori på svenska som vid sidan av Organon är till stor hjälp under homeopatiutbildningen.

Målsättningen är att skapa framgångsrika yrkesmän och därför tillämpar vi en livsnära och omväxlande undervisning. Eleverna får den nödvändiga kunskapen och färdigheten, och därtill en rätt attityd som är avgörande för en framgångsrik yrkesutövning inom homeopati!

Kontakta oss

Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar!

Gert Eselböck

+43 2682 626 45 (Österrike)
+46 734 - 22 22 32 (Sverige)


Kontaktformulär

Namn
E-postadress
Meddelande