Utbildning och kurser

Utbildning i klassisk homeopati, studieplan

Utbildningen tar tre år och studierna kan bedrivas vid sidan av ett ordinarie arbete. Undervisningen består av totalt 15 föreläsningsperioder, fem gånger per år. Varje period varar cirka fyra dagar. Mellan föreläsningsperioderna ägnas tiden åt självstudier.

Priset på utbildningen är 92 750 kr (2 550 kr/månad). Priset är inklusive anmälningsavgift (3 500 kr). Alla priser är inklusive moms.

Nästa utbildning börjar i oktober 2017

Är du intresserad eller bara har några frågor, kontakta oss via kontaktformuläret eller via telefon: 0734 - 22 22 32

Studieplanen är upplagd enligt följande:

1, Homeopatisk teori, historia och filosofiska grundvalar.

Undervisningen avser att ge grundläggande kunskaper om homeopatins grundvalar och insikten att det rör sig om en läkemedelsterapi fri från teorier. Undervisningen följer Organons 6:e upplaga.

2, Kunskap om läkemedlen, Materia Medica

Undervisningen avser att ge en grundläggande och integrerad kunskap om läkemedelsverkan utgående från följande parametrar:

  • Medlets förekomst och biologiska roll i naturen
  • Medlets användning inom folkmedicin
  • Homeopatisk läkemedelsprövning
  • Kunskap om toxikologi och farmakologi
  • Kliniskt beprövade symptom
  • Symptom från djurhomeopatin

3, Homeopatins metodik, praktisk träning

Undervisningen avser att ge färdighet i hanteringen av homeopatens verktyg (Materia Medica, Repertoriet), samt säkerhet och rätt attityd under mötet med patienten.

Undervisningen omfattar repertorieövningar med hjälp av pappersfall, fallupptagning under handledning (autentiska patienter), samt gemensam utvärdering av anamnesen.

I undervisningen ingår även hemuppgifter (pappersfall, anamneser), som motsvarar cirka 240 arbetstimmar.

Våra lärare har fullgod sakkunskap och erfarenhet av minst 5 års yrkesverksamhet. De behärskar det svenska språket obehindrat och visar gott omdöme och pedagogisk förmåga.

Utbildningen omfattar totalt cirka 630 lärarledda timmar och självstudier som motsvarar ungefär 98 studieveckor.

Du når oss per telefon:
0734 - 22 22 32